Hogyan kell munkavédelmi képviselőt választani?

2018.07.17.

A Munkavédelmi Törvény, a 1993. évi XCIII. törvény szerint munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás megtartásának a lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége.

A munkavédelmi képviselő választást kezdeményezhetik a húsz főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a munkavállalók, a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi megbízott.

Amennyiben ilyen kezdeményezés nincs, a munkáltató – a munkahelyen szokásos módon – tájékoztassa a munkavállalókat e törvényi kötelezettségről, azaz a munkavédelmi képviselő választás megtartásáról.

A munkáltató egyben közölje azt is, hogy a Munkavédelmi Törvény szerint a választás megtartásának szabályos lebonyolításáért felelős. Ez nem jelentheti azt, hogy a választási bizottság munkájában részt vegyen, annak munkavégzését befolyásolja, csak a törvényes feltételek érvényesülésére ügyel. Egyben biztosítja a választás feltételeit.

Tájékoztatja a munkavállalókat, hogy a választáshoz arra van szükség, hogy a munkavállalók hozzanak létre választási bizottságot és bonyolítsák le a törvényi előírásoknak megfelelően a munkavédelmi képviselő választást.

A Munkavédelmi Törvény a választás eredményességét, illetve érvényességét nem tudja garantálni, ezért csak a választás kötelező megtartását írja elő. A választás eredménytelensége, illetve érvénytelensége esetén a választást kötelező megismételni.

A húsz főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál - amennyiben nem kerül sor munkavédelmi képviselő választásra - a munkáltatónak a Munkavédelmi Törvényben meghatározottak szerint kell a munkavállalókkal tanácskoznia.

Fontos változások

• Az Munkavédelmi Törvényből kikerült, hogy csak a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén kell képviselőket választani, tehát már a közszférában is kötelező.

A munkavédelmi képviselő megválasztásának szabályai

A választást kell tartani, ha a munkáltatónál a munkavállalók létszáma legalább 20 fő. (A korábbi 50 főről 20 főre csökkentették.)

Ha a munkáltató 20 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat, akkor is kötelező a választás ha a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi megbízott vagy ezek hiányában, a munkavállalók többsége is kezdeményezi.

Mindkét esetben a választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége.

A munkavédelmi képviselő megválasztásánál a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek az üzemi tanács tagjaira vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően, értelemszerűen alkalmazni.

Munkavédelmi képviselővé választható:

• az a cselekvőképes munkavállaló,

• aki – az újonnan alakult munkáltatót kivéve – legalább 6 hónapja a munkáltatóval

• munkaviszonyban áll és

• az adott telephelyen dolgozik.

Nem választható munkavédelmi képviselővé, aki

• munkáltatói jogot gyakorol,

• vezető hozzátartozója,

• választási bizottság tagja,

• munkáltatónál munkaviszony keretében munkavédelmi feladatot lát el.

A munkáltatónak mi a teendője abban az esetben, ha biztosítja a választás feltételeit, de pl. jelölt hiányában nem lesz eredményes a választás?

Milyen jogkövetkezményekkel kell számolnia a sikertelen választás esetén?

A munkáltató írásban, részletes tájékoztatást ad a munkavállalóknak a munkavédelmi képviselő választás szabályairól. Egyidejűleg a munkáltató megszervezi a választási bizottság megválasztását. Ha a munkáltató a fenti kötelezettségeknek eleget tett, de munkavédelmi képviselő megválasztására nem került sor: pl.: munkavállalók nem jelöltek senkit, a munkavállaló nem fogadta el a jelölést, akkor eleget tett az Munkavédelmi Törvényben foglalt kötelezettségének és további feladata nincs.

A sikertelen választás a munkáltató számára nem jár jogkövetkezménnyel. De célszerű a választást megismételni az érvénytelen választásnál alkalmazott határidővel.