Természetes személy is kaphat bírságot

2018.06.20.

A Munkavédelmi Törvény értelmében természetes személy is sújtható pénzbírsággal, úgynevezett közigazgatási bírsággal, melynek összege 500 ezer forintig terjedhet. A munkavédelmi hatóság közigazgatási bírságot csak a törvényben meghatározott kötelezettségszegések esetén szabhat ki, például abban az esetben, ha a munkáltató képviselőjeként a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában akadályozza, illetve a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos intézkedést tesz.